Photo

Szukanie i usuwanie podwójnych obrazów


Analiza zawartości :

Tak jak dla plików wideo czy audio, Duplicate Media Finder analizuje zawartość plików obrazu. Nasz program może wskazać podobne do siebie zdjęcia wśród kilku formatów (psd, bmp, gif, jpeg, jfif, jpeg 2000, png, heic(1), ico, qoi, webp, tga, pcx, pbm, sgi, tiff) i plików głównych RAW(2).

Duplicate images

DMF może odnaleźć obrazy wzrokowo bardzo bliskie (zdjęcia retuszowane, ze zmienionym rozmiarem, …), które nie są identyczne.

Można również ustawić poziom akceptowanych różnic między dwoma zdjęciami. W zależności od tego ustawienia DMF wykryje mniej lub więcej duplikatów.Pomoc podczas decyzji :

Po odnalezieniu duplikatów, często trudno jest wybrać zdjęcie do zachowania, między zdjęciami do usunięcia. Duplicate Media Finder nie zostawia użytkownika samego i proponuje różne narzędzia, aby pomóc mu dokonać tego wyboru.

Możesz na przykład automatycznie zaznaczyć duplikaty do usunięcia według pewnych kryteriów, takich jak: jakość lub rozdzielczość zdjęcia, rozmiar, czy data pliku …DMF może używać i pokazać informacje zawarte w plikach (EXIF, ID3, …).
DMF może używać i pokazać informacje zawarte w plikach (EXIF, ID3, …).


Zobacz także :

Szukanie i usuwanie podwójnych nagrań wideo

Szukanie i usuwanie podwójnych plików audioPodobieństwa brane pod uwagę przez DMF
Photo normale
Zdjęcie normalne
Photo étirée
Zdjęcie rozciągnięte
Autre résolution
Inna rozdzielczość
Autre colorimétrie
Inna kolorymetria
Photo bruitée
Zdjęcie niewyraźne
Sujet bougé
Zdjęcie zmodyfikowane
Symétrie horizontale
Symetria pozioma
Symétrie verticale
Symetria pionowa
Rotation
Rotacja
Photo négative
Negatyw
(1) Heic od Windows 7/8/10/11 + CopyTrans HEIC.
(2) RAW od Windows 7 + Microsoft Camera Codec Pack. Windows 8 + ostatnie aktualizacje. Windows 10/11 + Microsoft store Raw Image Extension (opcjonalny).
(3) Pamiętaj, aby przetestować swoje pliki w wersji DEMO, by sprawdzić, czy są dobrze obsługiwane przez DMF.