Help

Instrukcja obsługi programu Duplicate Media Finder
1) Zasada działania Duplicate Media Finder

Duplicate Media Finder™ (DMF) to kompletny program do usuwania duplikatów plików w systemie Windows®. Wyszukuje on nie tylko pliki i foldery identyczne, ale również dokumenty podobne (zdjęcia, wideo, muzykę…).

DMF może analizować urządzenia peryferyjne połączone z komputerem lub z siecią, takie jak : smartfony (Android & iPhone), płyty lub pendrive'y i nawet pliki przechowywane w chmurze.


DMF posiada 3 tryby działania:

 • Tryb "Szukanie plików identycznych":

  Pozwala na szukanie plików identycznych bez względu na ich typ (.exe, .dll, .txt, .jpg, …).

 • Tryb "Szukanie podobnych plików typu media":

  Pozwala na szukanie podobieństw dotyczących plików typu obraz/wideo/audio. Jest to możliwe tylko w przypadku plików zawierających dane percepcyjne, takie jak pliki dźwiękowe lub wizualne.

 • Tryb "Porządkowanie mediów wg kryteriów":

  Pozwala grupować pliki medialne wg kryteriów innych niż zawartość pliku. W przeciwieństwie do poprzedniego trybu, ewentualne podobieństwa między plikami multimedialnymi nie są brane pod uwagę. Musi być używany z kryteriami (zakładka "Kryteria").
Koncepcja "Plik podstawowy"

W wyszukiwaniach duplikatów często trudno jest określić, które pliki należy usunąć, a które zachować. DMF posiada kilka narzędzi do automatycznego wybierania plików.
Jedno z tych narzędzi polega na uporządkowaniu duplikatów w każdej grupie według kryteriów (wymiary, przepływność, jakość, ...). Duplikaty umieszczone w ten sposób w pierwszych kolumnach będą najbardziej odpowiadały wybranemu kryterium, podczas gdy te umieszczone na końcu będą najmniej odpowiadały temu kryterium. Duplikaty w pierwszej kolumnie ("Plik podstawowy") będą duplikatami do zachowania.
Możesz wykonać skrót [Ctrl] + [W], aby zaznaczyć wszystkie niechciane duplikaty i usunąć je wszystkie naraz, naciskając klawisz [Delete].

2) Jak wykonać pierwsze szukanie duplikatów ?

Duplicate Media Finder został opracowany tak, aby był intuicyjny i łatwy w użyciu. O ile nie potrzebujesz zaawansowanych funkcji Duplicate Media Finder, domyślne ustawienie pozwoli Ci na wykonanie najpopularniejszych typów wyszukiwania duplikatów.

W tym rozdziale zobaczymy, jak łatwo i szybko usunąć duplikaty.

2.1) Odszukiwanie duplikatów


Quick start 1

 1. W lewej części wybierz sposób szukania duplikatów.
 2. W prawej części zaznacz foldery, w których chcesz szukać duplikatów.
 3. Kliknij na przycisk Uruchom [F4].
Poziom wrażliwości :- Im wyższy poziom, tym bardziej pliki media będą musiały być zbliżone do siebie, aby zostały uznane za podobne.
- Im niższy poziom, tym większe ryzyko znalezienia fałszywych duplikatów.
Normalny: Poziom zalecany.

Po rozpoczęciu wyszukiwania duplikatów, zidentyfikowane duplikaty pojawią się w czasie rzeczywistym w zakładce "Wyniki".2.2) Usuwanie duplikatów z komputera


Quick start 2

Aby usunąć duplikaty:

 1. Zaznacz najpierw niechciane duplikaty. Aby to zrobić, przytrzymaj wciśniety klawisz [Ctrl] (wybór wielokrotny) i kliknij na miniatury do zaznaczenia.
  Zauważ, że DMF posiada kilka narzędzi do automatycznego wyboru zestawów duplikatów.
 2. Aby usunąć wszystkie wcześniej wybrane duplikaty, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Selekcja➔Usuń➔zaznaczone pliki", bądź naciśnij na przycisk [Delete].

3) Zakładka "Szukaj"

3.1) Wybór folderów do pracy

Ta sekcja umożliwia wybranie folderów do przeszukania.

Kliknij na strzałki, aby wyświetlić zawartość elementów, zaznacz foldery do przeanalizowania.

Folder selection
Szybki dostęp :Skróty umożliwiające szybki dostęp do elementów Twojego profilu Windows (pobrane pliki, chmura, ...).
Urządzenia peryferyjne :Listy urządzeń podłączonych do Twojego komputera (smartfony, tablety, ...).
Ten komputer :Umożliwia wybranie folderów do przeszukania dla każdego dysku.
Sieć :Zapewnia dostęp do elementów sieci.
Jeśli brakuje jakiś elementów, sprawdź konfigurację sieci. Jedną z typowych przyczyn jest wyłączenie udostępniania plików SMB 1.0 / CIFS.
Wyszukaj pliki :W przeciwieństwie do poprzednich przypadków ten wpis służy do sprawdzania obecności określonych plików w skanowanych folderach. Jeśli takie pliki zostaną znalezione, pojawi się nowa grupa duplikatów (pliki, które wyszukano, zostaną otoczone linią przerywaną).

Tryb pracy: Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby dodać / usunąć pliki do wyszukiwania (lub po prostu "przeciągnij i upuść"). Zaznacz pole po lewej stronie, aby aktywować ten konkretny tryb wyszukiwania (lista dodanych w ten sposób plików pojawi się w dolnej części tej sekcji).
Wyszukiwanie tych konkretnych plików odbywa się jak tradycyjne wyszukiwanie.
Możliwe jest wyszukiwanie plików identycznych lub podobnych.

3.2) Zakładka "Kryteria"

Properties
Właściwości plików:
Taka sama nazwa :Aby zostać uznanymi za duplikaty, pliki muszą mieć taką samą nazwę.
Takie samo rozszerzenie :Aby zostać uznanymi za duplikaty, pliki muszą mieć takie samo rozszerzenie.
Taka sama data :Aby zostać uznanymi za duplikaty, pliki muszą być utworzone tego samego dnia.
Taka sama wielkość :Aby zostać uznanymi za duplikaty, pliki muszą mieć taką samą wielkość.
Taka sama ścieżka :Aby zostać uznanymi za duplikaty, pliki muszą mieć taką samą ścieżkę.
Zawartości mają być identyczne :Aby zostać uznanym za duplikaty, zawartość plików musi być ściśle identyczna (co do 1-go bitu).


Image
Pliki Obrazów:
Uwzględnij rotacje i symetrie :Obrazy, które zostały poddane rotacji lub symetrii osiowej będą uznane za duplikaty.
Uwzględnij negatywy :Obrazy przekształcone na negatywy będą uznane za duplikaty.
Taka sama proporcja :Aby zostać uznanym za duplikaty, obrazy muszą mieć taką samą proporcję (16/9, 4/3…).
i takie same wymiary :Aby zostać uznanym za duplikaty, obrazy muszą dodatkowo mieć te same wymiary (w pikselach)
Ta sama orientacja :0°, +90°, -90°, 180°
Ten sam aparat :Aby zostać uznanym za duplikaty, zdjęcia muszą być zrobione tym samym smartfonem…
Ten sam okres :Zdjęcia muszą być zrobione w tym przedziale czasu. Grupuje zdjęcia tego samego wydarzenia w zależności od godziny ich zrobienia.
Taka sama data :Zdjęcia muszą być zrobione tego samego dnia.
To samo miejsce :Zdjęcia muszą być zrobione w tej strefie. Grupuje zdjęcia tego samego wydarzenia w zależności od lokalizacji GPS.


Video
Pliki wideo:
Taka sama proporcja :Aby zostać uznanym za duplikaty, filmy wideo muszą mieć taką samą proporcję (16/9, 4/3…)
i takie same wymiary :Aby zostać uznanym za duplikaty, filmy wideo muszą mieć te same wymiary (w pikselach).
Ta sama szybkość wyświetlania klatek :fps (frame per seconde).
Ta sama orientacja :0°, +90°, -90°, 180°.


Audio
Pliki audio:
Ten sam tytuł :Metadane.
Ta sama nazwa albumu :Metadane.
Ten sam artysta :Metadane.
Ta sama częstotliwość próbkowania :Częstotliwość próbkowania musi być identyczna.


3.3) Zakładka "Filtry"

Ta zakładka umożliwia filtrowanie określonych plików, aby nie były brane pod uwagę.


Filters tab 01
Analizuj pliki:
z datą w przedziale :Data pliku musi znajdować się pomiędzy tymi dwoma datami.
z rozmiarem w przedziale :Rozmiar pliku musi znajdować się pomiędzy tymi dwoma rozmiarami.
Odw. :"Odwróć": Odwraca filtr.


Filters tab 02
Analizuj pliki:
z nazwą :Nazwa pliku musi pasować do tego filtru. Możesz użyć wielu filtrów, oddzielając je znakiem specjalnym '|'.
Symbole wieloznaczne : * ?
w folderze :Pliki powinny być w jednym z poniższych folderów.
Zachowaj drzewo folderów :Odznaczony w przypadku używania symboli wieloznacznych. Jeśli jest zaznaczone, symbol wieloznaczny * nie może zastąpić kilku poziomów folderów.


3.4) Zarządzaj Profilem Szukania

Jeśli często korzystasz z kilku różnych ustawień wyszukiwania, możesz je zapisać pod odpowiednią nazwą profilu. Domyślnie Duplicate Media Finder zawiera tylko jeden profil (modyfikowalny), ale możesz utworzyć ich tyle, ile chcesz. Zapamiętywane parametry to: tryb, kryteria, filtry i ewentualnie wybór folderów do analizy.


Profils

Aby wyświetlić menu kontekstowe do zarządzania profilami, kliknij prawym przyciskiem myszy pośrodku lewej części okna głównego. • Aby utworzyć profil, najpierw wprowadź jego nazwę, następnie skonfiguruj DMF jak chcesz i naciśnij przycisk "Utwórz".
 • Aby zmodyfikować istniejący profil, najpierw wybierz profil, następnie zmień ustawienia i naciśnij przycisk "Aktualizuj".

4) Zakładka "Ustawienia"

Ta zakładka umożliwia zmianę działania programu. O ile nie masz konkretnych potrzeb, rzadko będziesz musiał zmieniać domyślne ustawienia.


4.1) Zakładka "Ogólne"


Tab general
Język :Modyfikuje język interfejsu.
Format daty :DD/MM/RRRR
RRRR/MM/DD
MM/DD/RRRR
Kompozycja :Zmiana wizualizacji programu
Pokaż pasek :Wyświetla obraz Duplicate Media Finder na samej górze okna.
Nie pokazuj pustych grup :Automatycznie ukrywa usunięte i przeniesione grupy oraz duplikaty
Sprawdź aktualizacje :Informuj jeśli nowa wersja DMF jest dostępna.
Pokaż podpowiedzi w dymkach i rady :Wyświetla pomoc w postaci rad i okien podpowiedzi.
Brak dźwięków :DMF nie zagra dźwięku, gdy poszukiwanie się skończy oraz okno DMF nie będzie tym aktywnym.
Pokaż podpowiedzi gdy umieścisz mysz nad przyciskiem :Wyświetla dodatkowe informacje o plikach po najechaniu kursorem na miniatury.
Nie przechodź w tryb uśpienia : Nie przechodzi w tryb uśpienia podczas poszukiwań.
Przejdź w tryb uśpienia po zakończeniu długich poszukiwań :Usypia komputer po tym, gdy poszukiwania trwające dłużej, niż ten czas (w minutach) są zakończone.
0 = Nie usypia komputera.

4.2) Zakładka "Szukanie"


Tab Search
Szukaj w folderach systemowych :Odszukuje duplikaty analizując również foldery systemowe.
Idź za połączeniami NTFS :Jeśli jest zaznaczony, analizuje również foldery, które są symbolicznymi linkami do innych folderów.
Szukaj w folderach ukrytych :Odszukuje duplikaty analizując również foldery ukryte.
Uwzględnij ukryte pliki :Odszukuje duplikaty analizując również pliki ukryte.
Szukaj w plikach Zip :Szuka duplikatów w folderach archiwum (ZIP, …).
Zidentyfikuj duplikaty ściśle identyczne dla :Duplikaty jednej grupy ściśle identyczne są wskazane przez ten sam kolor.
"Podświetl podgrupy➔Zawartości mają być identyczne" aby wyświetlić kolory.

4.3) Zakładka "Zaawansowane"


Tab Search
Wyczyść pamięć podręczną :Usuń statystyczne dane każdego pliku. Zostaną one odtworzone podczas następnych poszukiwań
Usuń z pamięci podręcznej zbyt stare pliki :Wyczyszcza pamięć podręczną danych, które są zbyt stare.
W dniach. 0 = bez usuwania.
Preferuj raport prędkość/precyzyjność :Jeśli jest zaznaczony, preferuje się szybkość, jeśli nie - ilość znalezionych duplikatów.
Pokaż również grupy z jednym plikiem :Tylko dla opcji "Porządkowanie mediów wg kryteriów". Nawet jeśli grupa ma tylko jeden plik, będzie on nadal wyświetlany.
Pokaż kartę Ekspert :Ta karta zapewnia dostęp do ustawień, które można zmienić tylko według zaleceń
Zignoruj atrybut tylko do odczytu :Jeśli jest zaznaczony, pliki tylko do odczytu zostaną również usunięte.
Separatory dla plików CSV :Separatory pól: | , ; \t dla TAB …
Folder przechowywania :Zamiast usunąć duplikaty, można je najpierw przenieść do tego folderu.

5) Zakładka "Wyniki"

Kolejne duplikaty wyświetlają się od razu po ich odnalezieniu. Można na nich pracować nie czekając na całkowite zakończenie poszukiwań. Można wykonywać równocześnie kilka poszukiwań duplikatów i w każdej chwili sprawdzać wcześniejsze wyniki.


5.1) Statystyka


Panel Left
Pliki do analizy :Ilość plików do analizy.
Znalezione grupy :Ilość grup duplikatów.
Duplikaty :Ilość duplikatów.
Rozmiar duplikatów :Ogólny rozmiar wszystkich odszukanych duplikatów w grupie.
Nie bierze pod uwagę plików podstawowych (pierwsza kolumna).
Pamięć odyskana :Pamięć odzyskana po usunięciu duplikatów.
Czas :Czas, który upłynął od początku poszukiwań.
⏹ :Stop.
⏸ :Pauza/Kontynuuj.
📷 :Filtruj pliki obrazów.
📹 :Filtruj pliki wideo.
🔊 :Filtruj pliki audio.
⟻⟼ :Zmień wielkość miniaturek.

5.2) Zarządzaj wyświetlaniem wyników

W tym rozdziale znajdziesz wiele wskazówek, które pomogą Ci w łatwiejszym zarządzaniu wynikami.


Panel Left
1 :Kliknij prawym przyciskiem myszy na lewy panel, aby go ukryć. Spowoduje to powiększenie obszaru wyświetlania miniatur. Kliknij ponownie na nadal widoczną część panelu, aby ponownie się pojawiła.
2 :Tak samo z pierwszą kolumną.
3 :Tak samo z paskiem.
4 :Użyj myszki, aby poszerzyć kolumny i wyświetlić więcej informacji.
Naciśnięcie [Ctrl] w tym samym czasie, zmieni jednocześnie szerokość wszystkich kolumn.
5 :Wyświetla pełną ścieżkę i nazwę pliku.
Wyświetla rozmiar pliku w bajtach i datę.
🗎: Ikona pliku.
[1]: Liczba twardych linków.
👁: Plik ukryty.
💾: plik tylko do odczytu.
6 :Wyświetla liczbę wybranych duplikatów i odpowiadający im rozmiar (w bajtach).
Wyświetla ścieżkę i nazwę pliku, nad którym znajduje się wskaźnik myszy.
7 :Kliknij na miniatury, aby wybrać duplikaty. Naciśnij klawisz Shift, aby zaznaczyć wiele duplikatów.
8 :Kliknij na nagłówki kolumn, aby zaznaczyć całą kolumnę.
Naciśnij klawisz [Ctrl], aby zaznaczyć kilka kolumn.
Tak samo z wierszami.
9 :Ustaw kursor w tej strefie, aby pokazać ustawienia użyte do tego wyszukiwania.
10 :Możesz przenosić miniatury z tej samej grupy, aby umieścić je obok siebie. Pozwala to np. na łatwiejsze porównanie wizualne.
Aby przenieść miniaturę: przytrzymaj klawisz [Ctrl] wciśnięty, a następnie przeciągnij i upuść miniaturę w żądane miejsce.
11 :Kliknij aby zmodyfikować tryb wyświetlania.
12 :Stop - Pauza
13 :Pokaż/Ukryj:
 • Tryb Szukanie podobnych plików typu media bądź tryb Porządkowanie mediów wg kryteriów : Pokazuje/ukrywa media obrazy / wideo / audio.
 • Tryb Szukanie plików identycznych : Pokazuje/ukrywa duplikaty plików i folderów.

5.3) Menu kontekstowe

Wyświetlane duplikaty funkcjonują za pomocą menu kontekstowego. Kliknij prawym przyciskiem myszy na środku okna, aby wyświetlić to menu.


Context menu

⦿ Otwórz :Otwiera plik za pomocą domyślnego programu.
⦿ Przeglądarka graficzna :Wyświetla zawartość pliku na pełnym ekranie.
⦿ Otwórz Eksplorator Windows :Wyświetla plik w eksploratorze Windows.
⦿ Właściwości :Wyświetla okna właściwości Windowsa.
⦿ Zmień nazwę… :Zmienia nazwę pliku.
⦿ Usuń ten duplikat :Usuwa pliki znajdujące się pod kursorem.
⦿ Zlokalizuj duplikat… :Centruje wyświetlanie na konkretnym duplikacie.
⦿ Usuń puste foldery :Usuwa wszystkie puste foldery i podfoldery z przeskanowanych folderów. Pozwala to uniknąć pozostawiania pustych folderów po usunięciu duplikatów.
⦿ Zdefiniuj jako nowy plik podstawowy :Ten duplikat stanie się plikiem podstawowym (plikiem do zachowania) i zostanie przeniesiony do pierwszej kolumny.
⦿ Selekcja➔ :Umożliwia wykonywanie różnych czynności na wybranych miniaturach.
 ⦾ Usuń➔ :Usuwa pliki.
  Zaznaczone pliki :Usuwa wybrane pliki.
  Folder z zaznaczonymi plikami :Usuwa foldery i podfoldery, w których znajdują się wybrane pliki.
 ⦾ Kopiuj do➔ :Kopiuje pliki.
  Folderu… :Kopiuje zaznaczone elementy do foldera.
  Oddzielnych podfolderów… :Kopiuje wybrane elementy z każdej grupy do określonego folderu.
Nazwy folderów są poprzedzone przedrostkiem "Group_", a po nich następuje numer grupy.
 ⦾ Przenieś do➔Folderu przechowywania :Przenosi wybrane pliki do folderu "C:\ProgramData\KDO-RG\Duplicate Media Finder\DMF-FULL\Moved".
Jest to alternatywa dla trwałego usunięcia.
 ⦾ Zastąp duplikaty przez➔ :Zastępuje wybrane pliki łączami do pliku znajdującego się w pierwszej kolumnie.
W razie potrzeby najpierw przenieś miniaturę pliku docelowego do pierwszej kolumny, wykonując skrót [Ctrl] + Przeciągnij i upuść.
  Linki symboliczne do pliku z kolumny 1 :Z powodów bezpieczeństwa, Windows nie pozwala na tworzenie linków symbolicznych. Aby rozwiązać problem, możesz :
- dodać do konta przywilej "tworzenie linków symbolicznych".
- uruchomić ponownie DMF jako administrator (kliknięcie prawym przyciskiem na ikonę DMF następnie wybór "Wykonaj jako administrator").
  Linki twarde do pliku z kolumny 1 :Zastępuje zaznaczone duplikaty twardymi linkami.
 ⦾ Idź do :Umożliwia poruszanie się od wybranych duplikatów do wybranych duplikatów.
 ⦾ Podobieństwo :Pozwala w przypadku fałszywych duplikatów (duplikatów błędnie wykrytych jako podobne) na określenie ich jako niepodobne. W ten sposób nie będą już wykrywane jako podobne podczas następnych wyszukiwań.
Wybierz co najmniej dwa duplikaty z tej samej grupy.
 ⦾ Zdefiniuj jako nowe pliki podstawowe :Przenosi wybraną miniaturę z każdej grupy do pierwszej kolumny.
 ⦾ Kopiuj ścieżkę+nazwę do schowka :Kupiuje ścieżkę i nazwę każdego wybranego pliku do schowka.
 ⦾ Eksportuj właściwości do pliku… :Eksportuje właściwości wybranych plików do pliku w następujących formatach: CSV, HTML lub XML.
 ⦾ Schowaj :Nie wyświetla już zaznaczonych duplikatów/grup.
⦿ Zaznacz➔ :Pozwala wybrać duplikaty na podstawie różnych kryteriów.
 ⦾ Duplikaty... :Otwiera okno umożliwiające wybór duplikatów na podstawie zaawansowanych kryteriów.
 ⦾ Wszystko z wyjątkiem kolumny 1 :W zależności od kryteriów sortowania pierwsza kolumna zawiera pliki podstawowe, czyli pliki, które mogą być potencjalnie zachowane. Ta czynność powoduje jednoczesne zaznaczenie wszystkich niechcianych duplikatów.
 ⦾ Całe grupy z zaznaczonymi duplikatami :Zaznacza wszystkie duplikaty z każdej grupy, w której został już zaznaczony co najmniej jeden duplikat.
 ⦾ Wszystkie duplikaty z anomalią :Duplikat z anomalią to duplikat, u którego nie można wykonać jakiejś czynności. Na przykład usunięcie nie powiodło się, ponieważ plik był tylko do odczytu.
Duplikaty z anomalią są oznaczane wykrzyknikiem [!].
⦿ Porządkuj➔ :Sortuje duplikaty lub grupy według różnych kryteriów.
 ⦾ Duplikaty :Porządkuje duplikaty tej samej grupy według wybranego kryterium. Po uporządkowaniu możesz wybrać wszystkie duplikaty najmniej spełniająceto kryterium ([Ctrl] + [W]) i je usunąć.
 ⦾ Grupy :Porządkuje grupy według wybranego kryterium zastosowanego do duplikatu w pierwszej kolumnie.
⦿ Pokaż pliki pojedyńcze :Pokazuje wszystkie pliki, które nie zostały wykryte jako duplikaty. Funkcja dostępna po zakończeniu wyszukiwania.
⦿ Pokaż wszystkie schowane duplikaty :Wyświetla wszelkie duplikaty, które mogłeś ukryć.

5.4) Narzędzie selekcji duplikatów

Oprócz menu "Porządkuj", które pozwala zdefiniować duplikaty do zachowania/usunięcia w zależności od zawartości plików, DMF posiada inne narzędzie do automatycznego wybierania duplikatów, ale tym razem na podstawie właściwości plików (nazwa, lokalizacja, ...).


Select duplicates 0
1 :Wybiera duplikaty na podstawie nazwy lub rozszerzenia pliku.
2 :Wybiera duplikaty zgodnie z ich lokalizacją w folderach.

Zachowaj drzewo folderów:
Odznaczony w przypadku używania symboli wieloznacznych. Jeśli jest zaznaczone, symbol wieloznaczny * nie może zastąpić kilku poziomów folderów.

i mające minimum 1 duplikat w folderze :
Zaznacza duplikaty, jeśli znajdują się one również w innym folderze. W ten sposób możemy spokojnie usunąć te duplikaty, ponieważ ich kopia istnieje gdzie indziej.

Select duplicates 1
3 :Zaznacza duplikaty, których rozmiar mieści się między tymi dwoma wartościami.
4 :Zaznacza duplikaty, których data mieści się między tymi dwoma datami.
5 :Zaznacza duplikaty o stopniu podobieństwa z plikiem głównym mieszczącym się między tymi dwiema wartościami (%).

Dodaj do obecnego wyboru:Jeśli zaznaczone, wybór zostanie dodany do istniejącego.
Jeśli odznaczony, zastąpi go.
Odw.:"Odwróć".
Idź do: ⇨ Następnego zaznaczonego duplikatu. [Ctrl+N]
⇦ Poprzedniego zaznaczonego duplikatu. [Ctrl+P]
⇩ Następnej zaznaczonej grupy duplikatów. [Ctrl+Shift+N]
⇧ Poprzedniej zaznaczonej grupy duplikatów. [Ctrl+Shift+P]


6) Wiersz poleceń

Duplicate Media Finder może być sterowany z wiersza poleceń. Akcje (takie jak usuwanie, eksport, …) mogą w ten sposób zostać zautomatyzowane bez żadnej ręcznej interwencji.


Command line

Parametry wiersza poleceń:
Profile="???" (*)Definiuje nazwę profilu do użycia. Profil musi zawierać wybór folderów do analizy.
SearchDuplFolders=yesRównież wyszukuje identyczne foldery.
Export0="???"Eksportuje do pliku (.csv, .html, .xml, .json) kompletną listę znalezionych duplikatów.
Export1="???"Eksportuje do pliku (.csv, .html, .xml, .json) listę duplikatów, które zostaną usunięte.
Export2="???"Eksportuje do pliku (.csv, .html, .xml, .json) listę plików, które pozostaną po usunięciu.
Sort=???Kryteria do użycia przy sortowaniu duplikatów w grupie.
Dostępne kryteria : filesize, filedate, fileext, pathfilename, filename, quality, bitrate, duration, rate, bitrate, dimension
SortDesc=yesPorządkuje duplikaty w porządku malejącym. (Domyślnie w porządku rosnącym).
HideFilesAll=yesUkrywa wszystkie grupy plików (zachowuje wyłącznie ewentualne grupy folderów)
SelectDir="???"Zaznacza wszystkie duplikaty zawarte w tym folderze.
SelectCol=???Zaznacza duplikaty.
Możliwe wybory: all: Zaznacza wszystko. all-1: Zaznacza wszystko oprócz pierwszej kolumny.
SelectInv=yesOdwraca wybór.
SelectDel=yesUWAGA, ten parametr usuwa wybrane duplikaty.
Przetestuj najpierw twój wiersz poleceń bez tego parametru i bez parametru AutoClose=yes.
RecycleBin=yesPrzenosi do kosza usunięte pliki.
SelectMove="???"Przenosi wybór do folderu.
SelectCopy="???"Kopiuje wybór do folderu.
AutoStart=yesUruchamia automatycznie żądaną akcję.
AutoClose=yesZamyka automatycznie DMF po zakończeniu pracy.
WindowState="???"Poszerza lub zmniejsza okno DMF. Możliwymi wartościami są:

(*) : Parametr obowiązkowy


Przykład 1 :

DuplicateMediaFinder_FULL.exe Profile="Profile 0" AutoStart=yes Sort=filesize Export0="c:\temp\export.csv"

 • Rozpoczyna automatycznie szukanie duplikatów w folderach do analizy zdefiniowanych w profilu "Profile 0".
 • Porządkuje duplikaty wg wielkości pliku w porządku rosnącym.
 • Eksportuje listę znalezionych duplikatów do pliku w formacie csv.

Przykład 2 :

DuplicateMediaFinder_FULL.exe Profile="Profile 0" AutoStart=yes SelectDir="c:\temp" Export1="c:\temp\export.html" SelectDel=yes AutoClose=yes

 • Rozpoczyna automatycznie szukanie duplikatów w folderach do analizy zdefiniowanych w profilu "Profile 0".
 • Zaznacza (do usunięcia) wszystkie duplikaty znajdujące się w folderze "c:\temp"
 • Eksportuje listę duplikatów do usunięcia do pliku w formacie html.
 • Zezwala na usunięcie wybranych duplikatów.
 • Zamyka DMF po zakończeniu pracy.